Grænseoverskridende dokumentation

19. okt 2016
Kræftens Bekæmpelse og det nordtyske kræftregister IKE vil analysere kræftregisterdata, identificere forskelle i hvor lang tid, man lever efter en kræftdiagnose og årsagerne dertil.

Grænseoverskridende dokumentation
I Danmark og Nordtyskland er der en befolkningsbaseret kræftdataregistrering. Kræftdataregistreringen gør det muligt at få viden om nye kræftsygdomme. Udover informationer om diagnoser og diagnosetidspunktet registreres også dødstidspunkt ved at sammenholde data fra folkeregistret og dødsattester. Dette giver mulighed for at beregne antallet af nye sygdomstilfælde, overlevelseschancerne efter en kræftdiagnose samt dødeligheden.

Videreudvikling af frugtbart samarbejde 
Der er allerede etableret et samarbejde mellem kræftdataregistret i Schleswig-Holstein og Kræftens Bekæmpelse i Danmark på baggrund af et forudgående projekt. I det projekt blev overlevelsesraten for bryst- og tarmkræft i regionen beregnet. Ved denne analyse fandt forskerne regionale forskelle, som nu vil blive nærmere analyseret. Til dette formål er kliniske data nødvendige.

Dansk-tyske forskelle i kræftregistrering
I Danmark er det muligt at koble kræftregisterdata med andre kliniske data. I Tyskland er de kliniske kræftregistre derimod under opbygning, hvorfor man fra tysk side er nødt til at benytte stikprøver fra andre datakilder. I InnoCan vil forskere fra Kræftens Bekæmpelse og kræftregistret i Schleswig-Holstein identificere sammenlignelige datakilder. Målet er på den måde at forklare de registrerede forskelle på overlevelsesraten i Danmark og Tyskland. Spørgsmål i forhold til dette kunne være, om forskellene skyldes regionale forskelle i levevis, den medicinske behandling eller om det skyldes forskellige behandlingsmetoder i Tyskland og Danmark. På lang sigt vil en konsekvent overvågning af kræftudbredelse og den medicinske behandling bidrage til en forbedring af behandlingskvaliteten samt patienttilfredsheden. 

Denne del af InnoCan er et samarbejde mellem kræftregistret i Schleswig-Holstein (IKE) og Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt
Christiane Rudolph, IKE
christiane.rudolph@uksh.de
+49 451 500 52111

Alexander Katalinic, IKE
Alexander.katalinic@uksh.de
+49 451 500 52100

Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse
hans@cancer.dk
+45 35 25 76 77