Innovativ højteknologisk kræftbehandling Danmark-Deutschland

12. okt 2016
Mennesker på en gågade
Der kommer desværre flere kræftpatienter i fremtiden. Frem mod 2025 forudser forskerne en stigning i antal danskere, som får en kræftdiagnose på 25-30 procent.

Den primære årsag til stigningen i antal kræftsyge er, at vi lever længere.

I InnoCan arbejder vi for at gøre kræftbehandling bedre og mere nænsom for patienterne gennem:

 • Hurtigere implementering af nye innovative løsninger, som skal gøre det mere skånsomt at være kræftpatient, for eksempel C3-enheden
 • Et testcenter for innovativ moniteringsteknologi på tværs af landegrænser, som vil blive indgangsport for virksomheder med innovative løsninger til sygehusene. Læs mere under testcenter
 • Udvikling af mere skånsomme behandlingsmetoder – med færre bivirkninger men med samme effekt for fem velafgrænsede kræftformer. Læs mere om de kliniske studier under forskning, som skal lede frem til de nye behandlingsmetoder. 
 • Udbygning af et fælles datagrundlag for de store kræftsygdomme. Herunder dybdegående analyser af registerdata som vil understøtte den langsigtede forbedring af behandlingens kvalitet. Læs mere under kræftregister.

Fakta
Formål: Forbedre, forenkle og forkorte kræftbehandling
Budget: 32 millioner kroner
Projektledelse: Overlæge Niels Henrik Holländer, Sjællands Universitetshospital Næstved, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder
Tidsramme: 1. juli 2015 - 31. december 2018
Støttes af: EU Interreg 5a

Partnere

 • Region Sjælland, Produktion, Forskning og Innovation
 • Odense Universitets Hospital, Onkologisk Afdeling
 • University College Absalon
 • Designskolen Kolding
 • Cortrium
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Klinik for Stråleterapi, Universitet Lübeck / Universitetshospital Schleswig-Holstein Campus Lübeck
 • Klinik for Stråleterapi/Radioonkologi, Universitetshospital Schleswig-Holstein Campus Kiel / Universitet Kiel
 • Institut for Kræftepidemiologi, Universitet Lübeck, Kræftregister Schleswig-Holstein

Læs mere under vores partnerbeskrivelser

Netværkspartnere