Kliniske retningslinjer ved kræftbehandling

19. okt 2016
Retningslinjerne for kræftbehandling skal sammenlignes, forskelle i behandling skal identificeres og der skal formuleres anbefalinger for den kliniske kræftregistrering.

Kliniske retningslinjer
De kliniske retningslinjer gældende for kræftbehandlinger i Danmark og Tyskland består i systematiske og som regel samstemmende sammenfatninger af den aktuelle medicinske viden på området. På den baggrund leveres anbefalinger til lægerne, i forhold til hvad der vil være den bedste behandling. Der er udarbejdet kliniske guidelines for størstedelen af de forskellige kræftsygdomme, herunder også for bryst- og tarmkræft.

Forskelle og ligheder i patientbehandlingen
Kræftens Bekæmpelse og kræftregistret i Schleswig-Holstein vil som et delmål i projektet levere en kortlægning af de danske og tyske guidelines for behandling af bryst- og tarmkræft. Til dette formål indsamler og sammenligner de to kræftregiste de gældende guidelines. Derudover vil sammenligningen af guidelines blive holdt op imod klinisk-epidemiologiske kræftregisterdata. Denne sammenligning skal levere information om ligheder og forskelle i patientbehandlingen i Danmark og Tyskland og skaber en værdifuld basis for vurderingen af overlevelsesraten efter en bryst- eller tarmkræftdiagnose.

Fremtidig udvikling af kræftdata
Den dataunderstøttede analyse vil samtidig give informationer om eventuelle afvigelser fra de gældende anbefalinger i forhold til behandling og giver mulighed for at drøfte afvigelserne med den pågældende kræftafdeling. På længere sigt kan der på baggrund af de nye resultater udarbejdes nye anbefalinger for den fremtidige udvikling af kræftdataregistreringer. Formålet er at etablere en klinisk kræftdataregistrering i Tyskland og en harmonisering af en fælles dataanalysemetode i Europa.

Denne del af InnoCan er et samarbejde mellem kræftregistret i Schleswig-Holstein (IKE) og Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt
Christiane Rudolph, IKE
christiane.rudolph@uksh.de
+49 451 500 52111

Alexander Katalinic, IKE
Alexander.katalinic@uksh.de
+49 451 500 52100

Hans Storm, Kræftens Bekæmpelse
hans@cancer.dk
+45 35 25 76 77